آدرس ما :

دفتر اتوماسیون و انرژی های پاک: ایران تبریز چهارراه محققی( 3 راه امین) پاساژ نوبخت طبقه دوم صنایع برق و اتوماسیون شاهین 04135541678

کارخانه : ایران تبریز جاده سنتو جاده مایان الوار سفلی خیابان ساوالان 1- پشت مدرسه دخترانه کوثر
2- بالا تر از مدرسه یسنا
تلفن:04133290650 – 09109372003